Desoutter

Kontrola

Optymalizacja procesów dla wszystkich operacji produkcyjnych

Strategia zero usterek

Strategia dążenia do całkowitej eliminacji usterek w produkcji jest jednym z najważniejszych aspektów działania branży montażowej. Niezbędne jest stosowanie technik kontroli procesów w celu zapewnienia, że rozwiązania montażowe będą spełniać indywidualne potrzeby klientów oraz że procesy montażu będą wykonywane poprawnie już za pierwszym razem. Takie podejście pomaga firmom podnieść jakość finalnych produktów i zwiększyć efektywność.

7 typowych wyzwań produkcyjnych

 • Zwiększenie produktywności i efektywności

 • Wskazówki dla operatora

 • Zarządzanie skomplikowanym produktem

 • Lokalizacja w czasie rzeczywistym

 • Stanowisko pracy odporne na błędy

 • Pełna identyfikowalność i skalowalność

 • Kontrola i poprawki w czasie rzeczywistym

Strategia zero usterek

Szukasz zintegrowanego rozwiązania, aby usprawnić produkcję?

Oferujemy system łączący funkcje kontroli stacji, wizualizacji i identyfikowalności, który pozwala na łatwą konfigurację procesów w zależności od wariantu produktu. Zapewnia on pomoc pracownikom oraz umożliwia realizację strategii zera usterek i pełną identyfikowalność bez wymogu umiejętności programowania od użytkownika. Globalny dostęp do lokalnie przechowywanych procesów i bezproblemowa integracja z różnymi narzędziami umożliwiają produkcję bez papieru i połączenie stacji w sieć w celu lepszego równoważenia linii oraz zapewniają komplet informacji potrzebnych do podejmowania świadomych decyzji i ciągłego doskonalenia.

Dlaczego stosować kontrolę procesów?

 • Pełna niezależność:

  Łatwa konfiguracja procesów produkcji różnych wariantów produktów.

  Brak wymogu umiejętności programowania, zwiększenie odpowiedzialności.

  Krótkie czasy reakcji. Znaczne oszczędności kosztów.

 • Skuteczna pomoc dla pracowników:

  system instrukcji dla operatora z przyjaznym dla użytkownika interfejsem przekazuje instrukcje krok po kroku.

  Automatyczna parametryzacja narzędzi i etapów procesu w zależności od wariantu.

  Możliwość bezpośredniego wsparcia i dostęp do dokumentów pomocy.

 • Strategia zero usterek:

  Kontrola nad jakością produktu dzięki zintegrowanym inteligentnym narzędziom i informacji zwrotnej przekazywanej w czasie rzeczywistym podczas procesu montażu.

  Szybkie wykrywanie i naprawianie błędów montażowych.

  Eliminacja przypadków pominięcia operacji i pomyłek przy wyborze komponentów.

Poznaj Pivotware

System lokalizacji w czasie rzeczywistym

Zoptymalizuj swoje procesy produkcyjne

Szukasz rozwiązania umożliwiającego kontrolę z milimetrową dokładnością pozycji wiercenia, przykręcania i innych operacji?

Nasz system lokalizacji w czasie rzeczywistym umożliwia optymalizację procesów produkcyjnych, usprawnienie kontroli jakości i zwiększenie bezpieczeństwa. Pozwala na pozycjonowanie i lokalizowanie narzędzi i komponentów z milimetrową precyzją. Rozwiązanie to daje maksymalną elastyczność w zakresie pozycjonowania oraz rejestruje położenie narzędzia i komponentu w trzech wymiarach w określonym obszarze roboczym.

Dlaczego warto wybrać system lokalizacji w czasie rzeczywistym?

 • Dokładność:

  Rozdzielczość na poziomie do 0,1 mm w trzech wymiarach. Możliwość wykrywania śrub oddalonych od siebie o 10 mm po integracji z narzędziem do precyzyjnej lokalizacji w przestrzeni trójwymiarowej

 • Łatwa obsługa:

  Rozwiązanie laserowe, które wyświetla wskazówki wizualne dla systemu lokalizacji wprost w miejscu obróbki oraz dostarcza intuicyjne wskazówki dla operatora

 • Elastyczność:

  Bezprzewodowy system lokalizacji, który łatwo daje się skalować wraz z rozwojem produkcji, opcjonalnie wyposażony w kilka kamer na podczerwień pozwalających w razie potrzeby objąć duży obszar

Poznaj nasze rozwiązanie RTLS