Desoutter

Vŕtanie

Naše riešenia pre správne vŕtanie na prvý pokus pri každej operácii

Najlepšie riešenia vo svojej triede pre vaše vŕtacie aplikácie

Vo výrobných závodoch pre letecký a kozmický priemysel sa na celom svete každoročne vyvŕtajú milióny otvorov. Na túto mimoriadne kritickú operáciu sa zameriavajú naslovovzatí odborníci – inžinieri a operátori, ktorí využívajú všetky svoje skúsenosti a zručnosti na udržanie plynulého výrobného toku.

Bez ohľadu na to, pred akou výzvou stojíte, tímy spoločnosti Desoutter a Setitec vám poskytnú najlepšie riešenia vo svojej triede.

Výrobcovia v oblasti leteckého a kozmického priemyslu čelia najrôznejším výzvam.

 • Zabezpečenie kvality otvorov, ktorá pretrvá v čase

 • Zníženie nákladov na jeden otvor

 • Prekonávanie výziev v oblasti dostupnosti

 • Riešenie rôznorodosti vŕtacích postupov

Široká škála riešení na vyriešenie vašich výziev

V leteckom a kozmickom priemysle je dosiahnutie presných a optimalizovaných vŕtacích operácií rozhodujúce pre splnenie vysokých požiadaviek vyplývajúcich zo štandardov kvality, ako aj cieľov v oblasti produktivity. Na zabezpečenie výberu optimálneho riešenia pre každú aplikáciu sú potrebné rozsiahle odborné znalosti materiálov, rezných parametrov, montážnych procesov v leteckom a kozmickom priemysle, ako aj dostupných technológií náradia.

Manuálne vŕtanie

Výrobné závody sa zvyčajne spoliehajú na tisíce pneumatických ručných vŕtačiek. Hoci sú dobre známe a efektívne, majú svoje nevýhody: problémy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyplývajúce zo vzduchových hadíc ležiacich na podlahe, nedostatočná kontrola nad rýchlosťou vŕtania a životnosťou frézy, nízka energetická účinnosť.

Vaše výzvy

 • Riadenie kvality a procesov: Nesprávna rýchlosť vŕtania ovplyvňuje kvalitu otvoru a životnosť frézy; prekročenie limitov frézy vedie k zlým výsledkom.

 • Bezpečnosť: Predchádzajte úrazom tým, že sa vyhnete vzduchovým hadiciam ležiacim na podlahe a minimalizujete používanie hlučného náradia.

 • Udržateľnosť: Prechod na výrobné závody s nulovými emisiami CO₂ prinesie do priemyslu výrazné zmeny.

Viac informácií o sortimente produktov Desoutter na manuálne vŕtanie

Riešenia pre poloautomatické vŕtanie

Poloautomatické vŕtačky sú odpoveďou na každodenné potreby najnáročnejších zákazníkov, pre ktorých sú dôležité prísne tolerancie otvorov, konzistentnosť od prvého až po posledný otvor, robustnosť a výkon. Niet divu, že poloautomatické vŕtačky sú takpovediac ťažnými koňmi výrobných závodov pre letecký a kozmický priemysel. Medzi tisíckami otvorov, ktoré je denne potrebné vyvŕtať, je len málo podobných: každá aplikácia prináša novú výzvu a vyžaduje si vysoko odborné znalosti, aby sa zabezpečila očakávaná úroveň výkonu.

Prečo si vybrať riešenie pre poloautomatické vŕtanie od spoločnosti Setitec?

 • Dôležitosť dĺžky cyklu: Vŕtanie cez viacvrstvové materiály si vyžaduje riešenia na optimalizáciu parametrov vŕtania pre každú fázu cyklu

 • Odborné znalosti špecialistov na vŕtanie, ktorí vám pomôžu vyriešiť vaše výzvy

 • Osvedčené a mimoriadne presné riešenia týkajúce sa vŕtania

 • Široká škála prémiových riešení na zvládnutie každej výzvy

Viac o našom sortimente poloautomatických vŕtačiek Setitec

Riešenia v oblasti ľahkej automatizácie

Letecký a kozmický priemysel prechádza transformáciou. Zvyšovanie objemu výroby, tlak na náklady na nekvalitu, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, potreba lepšej sledovateľnosti a kontroly procesov. Prechod na automatizáciu je odpoveďou na niektoré z týchto výziev. Ako však môžeme zachovať vysokú úroveň flexibility, keď pri tom vytvárame ďalšie problematické miesto?

Ľahká automatizácia je určite dobrou odpoveďou na tieto výzvy.

Prečo sa rozhodnúť pre vŕtanie využívajúce ľahkú automatizáciu od spoločnosti Setitec?

 • Flexibilita: Automatizácia bola dlho synonymom veľkých automatizovaných buniek, ktoré sú síce mimoriadne efektívne, ale majú potenciál stať sa problematickým miestom

 • Použitie v samom jadre problému: Montáž v leteckom a kozmickom priemysle je zložitý proces. Spustenie automatizovanej výrobnej bunky si vyžaduje najlepších odborníkov.

 • Integrácia pracovného postupu: Integrované systémy, ktoré je potrebné zosynchronizovať: robotické rameno, vŕtací koncový efektor a riadenie stanice – to všetko je mimoriadne komplexná úloha, ktorá sa dá zjednodušiť

Viac o riešeniach v oblasti ľahkej automatizácie od spoločnosti Setitec