Desoutter

Vrtání

Naše řešení pro správné vrtání hned napoprvé

Nejlepší řešení ve své třídě pro vaše vrtací aplikace

V leteckých závodech po celém světě se každoročně vyvrtají miliony otvorů. Tato kriticky důležitá operace je polem působnosti vysoce odborných inženýrů a operátorů, kteří vkládají veškeré své zkušenosti a dovednosti do udržení plynulého chodu výroby.

Ať už je váš úkol jakýkoli, týmy Desoutter a SETITEC vám poskytnou ta nejlepší řešení ve své třídě pro jakoukoli výzvu, která se vám postaví do cesty.

Výrobci v leteckém a kosmickém průmyslu čelí velkému množství výzev.

 • Zajištění stálé kvality otvorů

 • Snížení nákladů na jeden otvor

 • Překonání problémů s dostupností

 • Řešení rozmanitosti vrtacích operací

Široká škála řešení vašich problémů

V leteckém a kosmickém průmyslu je dosažení přesných a optimalizovaných vrtacích operací klíčové, pokud mají být splněny vysoké standardní požadavky na kvalitu i cíle v oblasti produktivity. K zajištění optimálního řešení pro každou aplikaci je zapotřebí silná odbornost v oblasti materiálů, řezných parametrů, montážních procesů a také dostupné technologie nářadí.

Ruční vrtání

Závody se obvykle spoléhají na práci tisíců pneumatických ručních vrtaček. I když jsou prověřené a účinné, mají své mouchy: problémy s bezpečností a ochranou zdraví při vrtání s pneumatickými hadicemi ležícími na podlaze, nedostatečná kontrola rychlosti vrtání a životnosti fréz, nízká energetická účinnost.

Vaše výzvy

 • Kvalita a řízení procesů Nesprávná rychlost vrtání ovlivní kvalitu otvoru a životnost fréz, překročení limitů frézy vede ke špatným výsledkům.

 • Bezpečnost Předcházejte nehodám tím, že se zbavíte pneumatických hadic na podlaze a minimalizujete hlučnost nářadí.

 • Udržitelnost Přechod na závody s neutrálními emisemi CO2 přinese do odvětví výrazné změny.

Další informace o naší řadě ručních vrtacích řešení Desoutter

Poloautomatická vrtací řešení

Poloautomatické vrtačky, jejichž cílem jsou přísné tolerance otvorů, konzistentnost od prvního do posledního otvoru, robustnost a výkonnost, každý den odpovídají na potřeby těch nejnáročnějších zákazníků. Není divu, že zůstávají tažnými koňmi leteckých závodů. Mezi tisíci a tisíci otvory, které se každý den vyvrtají, se ale najde jen málo podobných: každá aplikace představuje novou výzvu a vyžaduje silné odborné know-how, pokud má být zajištěn očekávaný výkon

Proč poloautomatické vrtací řešení SETITEC?

 • Zaměření na dobu cyklu Vrtání do vícevrstvých materiálů vyžaduje řešení, která umožňují optimalizovat vrtací parametry v každé fázi cyklu

 • Odborné know-how expertů na vrtání, kteří vás podpoří při zdolávání vašich výzev

 • Osvědčená a vysoce přesná vrtací řešení

 • Široká škála prémiových řešení, která se poperou s každou výzvou

Další informace o naší poloautomatické vrtací řadě SETITEC

Lehká automatizační řešení

Letecký průmysl se transformuje. Náběh výroby, tlak v oblasti nákladů nesouvisejících s kvalitou, nedostatek kvalifikované pracovní síly, potřeba lepší sledovatelnosti a řízení procesů, to jsou všechno velké výzvy. A odpověď na některé z nich tkví právě v přechodu na automatizaci. Jenže jak si zachovat vysokou úroveň flexibility, když tím vytvoříme další úzké místo?

Dobrou odpovědí na tyto výzvy je zcela jistě lehká automatizace.

Proč lehká automatizovaná vrtací řešení SETITEC?

 • Flexibilita Automatizace je už dlouho synonymem pro velké, vysoce efektivní automatizační buňky, ovšem doprovázené potenciálem stát se úzkým místem procesu.

 • Aplikace jako základ Montáž v leteckém a kosmickém průmyslu je složitý proces a zprovoznění automatizované výrobní buňky vyžaduje ty nejkvalitnější odborníky.

 • Integrace pracovního postupu Integrované systémy pro synchronizaci, robotické rameno, vrtací koncový efektor a řízení stanice představují velmi komplexní problém, který lze zefektivnit.

Další informace o našich řešeních lehké automatizace SETITEC