Desoutter

Jednoduchá integrácia, maximálna výkonnosť

RAPID – systém podávania skrutiek

Predstavujeme vám RAPID, náš pokročilý automatizovaný systém podávania skrutiek. Systém RAPID môžete bez problémov integrovať do montážnej linky: pomôže vám zefektívniť prevádzku, zabezpečiť presné privádzanie skrutiek a zvýšiť produktivitu.

RAPID je odpoveďou na vaše výzvy!

 • Obmedzte časovo náročné manuálne úlohy

 • Zvládajte problematické miesta v prevádzke

 • Predchádzanie neplánovanému zastaveniu linky

Čo je systém podávania skrutiek?

Zoznámte sa so systémom RAPID vo videu

Znížte náklady

a získajte konkurenčnú výhodu

Každý systém podávania skrutiek je špeciálne navrhnutý tak, aby bol prispôsobený rôznym aplikáciám. Úspešnosť uťahovacej stanice závisí od týchto faktorov:

 • Výrobná linka
 • Skrutkovač
 • Systém podávania skrutiek

Máte novú aplikáciu alebo projekt, ktorý by ste chceli s nami prediskutovať?

Riešenie na mieru podľa vašich potrieb

Komplexné riešenie, ktoré zefektívni vašu montážnu linku vďaka bezkonkurenčnej kompatibilite, všestrannosti a výkonnosti.

 • Kompatibilné so všetkými štandardnými skrutkovačmi Desoutter
 • Uťahovací modul s automatickým podávaním a podávaním typu Pick&Place
 • 2 typy podávača
 • Voliteľný prevodník DRT/online kalibrácia
 • Komplexný sortiment príslušenstva
 • Certifikácia CE
 • Modulárna konštrukcia s viacerými možnosťami výšky zdvihu a nakladacích hláv.

Konfigurátor systému podávania skrutiek

Zostavte si riešenie, ktoré bude najlepšie vyhovovať vašim špecifickým potrebám

Nakonfigurujte si svoje riešenie pre uťahovanie

Spoľahlivosť a presnosť pri každej skrutke

Modulárnosť

 • Voliteľná výška zdvihu hlavy v osi Z

 • Vákuové podávače pre ťažko prístupné miesta

 • Zvislý smer podávania zhora nadol, zdola nahor alebo horizontálny smer podávania

 • Automatické podávanie alebo podávanie typu Pick&Place podľa vašich potrieb

Flexibilita

 • Distribúcia skrutiek, kombinovanie skrutiek

 • Kombinované podávanie: automatické a typu Pick&Place

 • Prídavný objem zásobníka

 • Voliteľný čistič častíc, voliteľné logické riadenie zabezpečované systémom Rapid

Kvalita a spoľahlivosť

 • Dizajn odolný voči chybám

 • Validácia konkrétneho riešenia pred vyexpedovaním

 • Rýchle obnovenie prevádzky pri prípadnom zaseknutí skrutky, bez použitia náradia

 • Jednoduchá údržba

Dôverujú systému RAPID

Autoliv

Partnerstvo medzi spoločnosťami Desoutter a Autoliv je plodné, čo pramení z efektívnej spolupráce. Spoločne pracujeme na inovatívnych projektoch, čím zvyšujeme efektivitu a kvalitu pre našich zákazníkov.