Desoutter

Ekosystém spoločnosti Desoutter

Zachytávanie pohybu

Sledujte pripojené prostriedky a pohyb operátorov v reálnom čase s cieľom vylepšiť výrobný proces – až 100 % dielov, ktoré úspešne na prvýkrát prejdú výrobným procesom.

Pri montáži nechcú manažéri výroby ponechať nič na náhodu: Skrutka musí byť utiahnutá so správnymi uťahovacími parametrami na správnom mieste na správnom komponente. Na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné, aby náradie bolo k dispozícii a aktivované presne tam, kde je to potrebné. Okrem toho by pracovníci mali mať možnosť pracovať bez akýchkoľvek obmedzení a zároveň zostať fit a v dobrom zdraví. Riešenia spoločnosti Desoutter na lokalizáciu a polohovanie zabezpečujú spoľahlivé dosiahnutie týchto cieľov z hľadiska kvality, produktivity a ergonómie.

Nie je dôležité, či je potrebné utiahnuť len jednu skrutku s použitím jedného náradia alebo či je potrebné opracovať na viacerých úrovniach a na viacerých stranách zložitý komponent zahŕňajúci množstvo rôznych umiestnení skrutiek: ako sa líšia požiadavky na montáž, tak sa líšia aj naše riešenia.

Geolokácia – nexonar

Vyššia kvalita pre komplexné úlohy polohovania

Polohujte náradie s istotou pomocou systému Nexonar vision. S vysokou presnosťou zabezpečuje geolokáciu v 3D priestore v reálnom čase (šesť stupňov voľnosti) na presné určenie správneho cieľového umiestnenia.

Virtuálny kábel

Spoľahlivá lokalizácia akumulátorového náradia

Virtuálny kábel zjednodušuje riadenie variantov prostredníctvom kontroly umiestnenia a použitia nástrojov, minimalizáciou chýb a zabezpečovaním správneho použitia nástroja v rámci určených pracovných oblastí.

Riadené ramená s ovládaním polohovania

Stojany a ramená na náradie

Zlepšite produktivitu operátorov tým, že znížite hmotnosť a reakčnú silu náradia. Zabezpečte presné polohovanie, ktoré umožňuje sledovať polohu náradia počas procesu montáže.

Dohodnite si konzultáciu s expertom spoločnosti Desoutter

Keďže sme experti na stanice, rozumieme vašej súčasnej konfigurácii linky. Vykonáme posúdenie a následne vám navrhneme, ako môžeme naše riešenie prispôsobiť vašim súčasným požiadavkám.

Znížte náklady a získajte konkurenčné výhody vďaka ekosystému spoločnosti Desoutter.

Kombinácia vzájomne prepojených riešení, ktorá vám pomôže úspešne zvládnuť súčasné aj budúce priemyselné výzvy.