Desoutter

Využite naplno potenciál riadenia procesov

Pivotware garantuje bezchybné vykonávanie úkonov

Uveďte do praxe stratégiu nulovej poruchovosti

Umožnite pracovníkom dosahovať výrobné ciele a eliminujte potrebu prepracovania nepodarkov – to všetko pri samostatnej práci s riešením Pivotware 

  • Kvalita: Je dôležité, aby kvalita bola neustále vašou prioritou! To je možné dosiahnuť rozložením procesu do jednotlivých krokov, s overovaním všetkého prepojeného náradia.

  • Navádzanie operátorov: Poskytnite operátorovi na stanici pokyny zobrazené na obrazovke, ktoré ho prevedú procesom krok za krokom. Navádzanie zahŕňa indikátory na elimináciu chýb.

  • Jednoduché použitie: Toto riešenie môžete jednoducho prispôsobiť výrobnému procesu vo vašej prevádzke pomocou grafických metód, ako je „presunutie a pustenie“, a rozšíriť ho vďaka množstvu dostupných možností

Ako prebieha navádzanie operátora pomocou Pivotware?

Kľúčové fakty o riešení Pivotware

Škálovateľnosť

Od jednej stanice až po celú linku

Vlastníctvo

Jednoduchá konfigurácia

Modulárne

Pridávanie ďalšieho náradia, funkcií a staníc podľa potreby

Platformová architektúra

Chráni výrobu pred narušeniami a výpadkami siete

Jednoducho prispôsobte svoj výrobný proces!

Máte to vo vlastných rukách – zmeny môžete vykonať kedykoľvek, v priebehu niekoľkých sekúnd!
  • Spravujte kroky výrobného procesu priamo vo vašej prevádzke pomocou jednoduchej metódy „presunúť a pustiť“. Na vykonanie požiadavky na zmenu nie je potrebný inžinier spoločnosti Desoutter, keďže Pivotware je riešenie, ktoré nepoužíva kód.
  • Jednoducho spravujte výrobné varianty, vytvárajte a vyvažujte váš proces podľa požiadaviek montážnej linky.
  • Rýchlejšie zavádzanie zmien, rýchlejšie dosahovanie výrobných cieľov a nižšie náklady.

Monitorujte kvalitu

Každý jednotlivý úkon je sledovateľný, zaznamenaný a viditeľný
  • Úplná sledovateľnosť stanice so správou, ktorá umožňuje zistiť, kto, čo, kedy a ako zaznamenal dáta
  • Možnosť ukladať dáta na úrovni stanice a servera, čo umožňuje nepretržitú výrobu
  • Úplná história produktu umožňujúca vytvoriť „rodný list“

Prepojte svoje montážne zariadenia

Pivotware ponúka najrôznejšie rozhrania. To napríklad umožňuje jednoducho integrovať nástroje, testovacie zariadenia, skenery, tlačiarne alebo senzory.

Ak chcete dosiahnuť bezpapierovú výrobu, jednoducho prepojte jednotky ERP alebo MES so systémom Pivotware. Jednotlivé stanice Pivotware je možné jednoducho pripojiť do siete, čo je prínosné z hľadiska lepšieho vyvažovania linky alebo integrovaného prepracovania nepodarkov.

Dôverujú nám

Riadiace jednotky CVIR a CVI3 od spoločnosti Desoutter majú zabudované opatrenia na predchádzanie vzniku chýb, akými sú re-hit a detekcia bodu usadenia. Vďaka tomu je jednoduché eliminovať ľudské chyby počas montáže a zvyšuje sa aj kvalita uťahovania.

Confidential Name

Procesný inžinier v spoločnosti CATL

Viac informácií o riešení Pivotware

Viac informácií

Ako sa vyhnúť zvolávaniu elektrických vozidiel do servisných centier pomocou riešenia Pivotware?