Desoutter

Tool Care – Proaktívna údržba a kalibrácia

Maximalizujte čas prevádzky a kvalitu s optimalizovaným rozpočtom

Kalibrácia

Vyhnite sa riziku nesprávneho utiahnutia, znížte počet prepracovaní a znížte potenciálne náklady na záručné plnenia

Kalibrácia je potrebná na splnenie požiadaviek na kalibráciu, ktoré vyplývajú z noriem ISO a národných noriem. Slúži tiež ako dôkaz v prípade problémov so zodpovednosťou.

Vykonávame dva typy kalibrácie:

 • Kalibrácia náradia

  Kontrola spôsobilosti náradia používaného pri výrobe a v prípade potreby ich nastavenie. Toto je možné vykonať priamo vo vašom závode alebo v najbližšej servisnej dielni Desoutter.

 • Akreditovaná kalibrácia

  Kalibráciu vykonávajú naše akreditované laboratóriá a vzťahuje sa na vaše produkty na zabezpečenie kvality.

Prečo požiadať spoločnosť Desoutter o vykonanie kalibrácie?

 • Naše laboratóriá sú certifikované organizáciou ILAC*

 • Naši technici sú kvalifikovaní a pravidelne absolvujú školenia

 • Máme správny proces na prevenciu chybovosti náradia

 • Iba spoločnosť Desoutter dokáže presne upraviť namerané hodnoty pomocou špecializovaného softvéru

 • Certifikáty sú k dispozícii prostredníctvom akéhokoľvek zariadenia 24 hodín denne 7 dní v týždni

 • Zasielame pripomienky pri končiacej sa lehote platnosti kalibrácie

Viac informácií o kalibrácii vykonávanej spoločnosťou Desoutter

Servisné plány

Znížte mieru neplánovanej údržby, predĺžte čas prevádzky a zlepšite úroveň kvality

Basic CareSmart CarePeace of mind
Preventive maintenance laborxxx
Preventive maintenance on worn out spare partsxxx
Tool calibrationxxx
Optimized preventive maintenancexx
Repair at Desoutter workshopxx
Maintenance KPIsx
Onsite production supportx

Aká je hodnota servisných služieb Tool Care?

Uptime

Dlhší čas prevádzky. Opotrebované diely sa v prípade potreby vymenia, aby sa predišlo poruchám.

quality

Zníženie počtu prepracovaní, zlepšenie kvality. Vďaka kalibrácii a podpore na mieste.

Budget optimized

Optimalizácia rozpočtu na údržbu. Vďaka preventívnej údržbe sa znižujú náklady na opravu neočakávaných porúch. So službami Smart Care (Inteligentná starostlivosť) a Peace of Mind (Pokoj na duši) je všetko zahrnuté v cene.

Objavte hodnotu proaktívneho servisu poskytovaného spoločnosťou Desoutter

Všetko, čo potrebujete na inštaláciu a údržbu. A ešte viac na zvýšenie produktivity!

Všetky služby

Desoutter Service

Smart Start

Inštalácia a uvedenie do prevádzky

Essential Care

Odborné poradenstvo na diaľku

Zlepšenie výroby

Služby na vyžiadanie