Desoutter

Elektrické skrutkovače

Elektrické skrutkovače

7 produkty
Metric
Imperial
Karta
Zoznam

SLC – Nízkonapäťový prúdom riadený skrutkovač

14 varianty

Wide range of models including Straight, Angle Head or Pistol type, the SLC range offers a multi torque tool for a good comfort for the operator

Výhody
 • Homogeneous fastening solution on assembly lines
 • Speed adjustement possible
 • From simple to advanced application

SLBN – Nízkonapäťový skrutkovač s vypínaním spojky

20 varianty

Elektrický skrutkovač s vypínaním spojky SLBN od spoločnosti Desoutter je presný a odolný, pričom poskytuje vysokú opakovateľnosť, nízku údržbu a vynikajúcu ergonómiu, SLBN je ideálnou voľbou pre štandardné uťahovacie aplikácie.

Výhody
 • Bezuhlíkový motor a ozubené kolesá s dlhou životnosťou poskytujú spoľahlivosť a nízke náklady na údržbu.
 • Výnimočná ergonómia vďaka dlhej páke z mäkkej gumy a možnosti spustenia stlačením pre zníženie únavy operátora a zvýšenie vašej produktivity.
 • Nízka spotreba energie, hladina hluku a vibrácií pre komfort operátora skracujú vašu dobu cyklu a znižujú prevádzkové náklady.
 • Presná opakovateľnosť momentu zaisťuje kvalitu každého uťahovania a znižuje vaše potenciálne náklady na záruku.
 • Ľahká konverzia na nástroj s uhlovou hlavou alebo pištoľový nástroj pre štandardizovanú platformu a nižšie celkové náklady na vlastníctvo.
 • Plne kompatibilný so sortimentom príslušenstva na optimalizáciu vášho procesu upevňovania a zaistenie vašej trvalej kvality.

ECSF – Upínací elektrický skrutkovač

12 varianty

Current controlled fixured electric spindle compatible with CVIC II-L2 and CVIC II-H2 controllers.

Výhody
 • High reliability and low maintenance thanks to it brushless motor and long life gears, ensuring low lifecycle costs.
 • Easy integration through the M20 thread
 • Easily programmable to fit the application
 • Extensive communications options providing automation capabilities to further reduce your cycle time and operating costs.
 • Current control technology, complimented by a software, offering multiple accurate tightening possibilities with just one tool.

ERS – Elektrický skrutkovač so snímačom

17 varianty

Či už sa zameriavate na zníženie vašich prevádzkových nákladov alebo zlepšenie vašej produktivity, skrutkovač so snímačom ERS vám ponúka presnosť, odolnosť a kontrolu. Má snímač uhla a rýchlobežný bezuhlíkový motor, ktoré poskytujú výnimočnú kvalitu a presnosť, čím ponúka dokonalé riešenie pre vaše montážne operácie.

Výhody
 • Presné riadenie momentu a uhla zaisťujú kvalitu každého uťahovania a znižujú vaše potenciálne náklady na záruku.
 • Vstavaný snímač, doplnený o inovatívny softvér, poskytujú niekoľko možností uťahovania len jedným nástrojom.
 • Rozsiahle možnosti komunikácie poskytujú možnosti automatizácie na ďalšie skrátenie vašej doby cyklu a zníženie prevádzkových nákladov.
 • Vysoká spoľahlivosť a nízka potreba údržby vďaka bezuhlíkovémumotoru a ozubeným kolesám s dlhou životnosťou, čo zaisťuje nízke náklady cyklu životnosti.
 • Priama spätná väzba operátorovi s 4 farebnými LED diódami, čo skracuje vašu dobu cyklu a znižuje potenciálne náklady na kvalitu.
 • Ľahko sa dá naprogramovať prepnutie na spustenie stlačením, spustenie páčkou alebo diaľkové spustenie pre redukciu vášho nástrojového parku.

ECSA – Elektrický skrutkovač s uhlovou hlavou

2 varianty

Či už sa zameriavate na zníženie vašich prevádzkových nákladov alebo zlepšenie vašej produktivity, prúdom riadený skrutkovač ECSA vám ponúka presnosť, odolnosť a kontrolu. Má snímač uhla a rýchlobežný bezuhlíkový motor, ktoré poskytujú výnimočnú odolnosť, kvalitu a presnosť, čím ponúka dokonalé riešenie pre vaše montážne operácie.

Výhody
 • Vysoká spoľahlivosť a nízka potreba údržby vďaka bezuhlíkovému motoru a ozubeným kolesám s dlhou životnosťou, čo zaisťuje nízke náklady cyklu životnosti.
 • Priama spätná väzba operátorovi s 3 farebnými LED diódami, čo skracuje vašu dobu cyklu a znižuje potenciálne náklady na kvalitu.
 • Ľahko sa dá naprogramovať prepnutie na spustenie stlačením, spustenie páčkou alebo diaľkové spustenie pre redukciu vášho nástrojového parku.
 • Rozsiahle možnosti komunikácie poskytujú možnosti automatizácie na ďalšie skrátenie vašej doby cyklu a zníženie prevádzkových nákladov.
 • Technológia riadenia prúdom, doplnená o softvér, poskytujú niekoľko možností presného uťahovania len jedným nástrojom.
 • Presné riadenie momentu a uhla zaisťujú kvalitu každého uťahovania a znižujú vaše potenciálne náklady na záruku
 • „Plug and Play“ riešenie buď pre kontroler CVIC alebo CVIR pre maximálnu flexibilitu a rýchle nastavenie na zníženie nepriamych mzdových nákladov.

ECS – Prúdom riadený priamy skrutkovač

13 varianty

Či už sa zameriavate na zníženie vašich prevádzkových nákladov alebo zlepšenie vašej produktivity, prúdom riadený skrutkovač ECS vám ponúka presnosť, odolnosť a kontrolu. Má snímač uhla a rýchlobežný bezuhlíkový motor, ktoré poskytujú výnimočnú odolnosť, kvalitu a presnosť, čím ponúka dokonalé riešenie pre vaše montážne operácie.

Výhody
 • Vysoká spoľahlivosť a nízka potreba údržby vďaka bezuhlíkovému motoru a ozubeným kolesám s dlhou životnosťou, čo zaisťuje nízke náklady cyklu životnosti.
 • Priama spätná väzba operátorovi s 3 farebnými LED diódami, čo skracuje vašu dobu cyklu a znižuje potenciálne náklady na kvalitu.
 • Ľahko sa dá naprogramovať prepnutie na spustenie stlačením, spustenie páčkou alebo diaľkové spustenie pre redukciu vášho nástrojového parku.
 • Rozsiahle možnosti komunikácie poskytujú možnosti automatizácie na ďalšie skrátenie vašej doby cyklu a zníženie prevádzkových nákladov.
 • Technológia riadenia prúdom, doplnená o softvér, poskytujú niekoľko možností presného uťahovania len jedným nástrojom.
 • Presné riadenie momentu a uhla zaisťujú kvalitu každého uťahovania a znižujú vaše potenciálne náklady na záruku.
 • „Plug and Play“ riešenie buď pre kontroler CVIC alebo CVIR pre maximálnu flexibilitu a rýchle nastavenie na zníženie nepriamych mzdových nákladov.

ERXS – Priamy nízkootáčkový skrutkovač so snímačom

3 varianty

Či už sa zameriavate na zníženie vašich prevádzkových nákladov alebo zlepšenie vašej produktivity a kvality, skrutkovač so snímačom ERXS vám ponúka presnosť, odolnosť a kontrolu. Má snímač uhla a rýchly bezuhlíkový motor pre výnimočnú kvalitu a presnosť, čím ponúka dokonalé riešenie pre vaše montážne operácie.

Výhody
 • Presné riadenie momentu a uhla zaisťujú kvalitu každého uťahovania a znižujú vaše potenciálne náklady na záruku.
 • Vstavaný snímač, doplnený o inovatívny softvér, poskytujú niekoľko možností uťahovania len jedným nástrojom.
 • Vstavaná vákuová trubica pre manažment veľmi malých skrutiek ponúka úplnú flexibilitu pre všetky vaše aplikácie.
 • Rozsiahle možnosti komunikácie poskytujú možnosti automatizácie na ďalšie skrátenie vašej doby cyklu a zníženie prevádzkových nákladov.
 • Vysoká spoľahlivosť a nízka potreba údržby vďaka bezuhlíkovému motoru a ozubeným kolesám s dlhou životnosťou, čo zaisťuje nízke náklady cyklu životnosti.
 • Priama spätná väzba operátorovi so 4 farebnými LED diódami, čo skracuje vašu dobu cyklu a znižuje potenciálne náklady na kvalitu.
 • Ľahko sa dá naprogramovať prepnutie na spustenie stlačením, spustenie páčkou alebo diaľkové spustenie podľa vašich potrieb.