Desoutter

CVIC II

CVIC II

2 produkty
Metric
Imperial
Karta
Zoznam

CVIC II-H2

1 varianta

Desoutter CVIC II-H2, pre náš rad prúdom riadených nízkootáčkových nástrojov. Pokročte o stupeň vyššie s elektrickými nástrojmi, optimalizujte vaše uťahovanie, kontrolujte chyby pri vašej montáži, znížte vaše náklady na spotrebu energie. CVIC II H2 navrhnutý spoločnosťou Desoutter vám ponúka nastavenie až 15 programov, vysokú opakovateľnosť a kontrolu chýb s nízkymi nákladmi cyklu životnosti, čo z neho robí vášho ideálneho partnera na uťahovanie.

Výhody
 • Pätnásť cyklov, každý s 15 možnými fázami, ponúkajú úplnú všestrannosť bez ohľadu na to, ako sa vaša výroba vyvíja.
 • Presne vylaďte váš proces s až 15 fázami pri jednej stratégii uťahovania, čo zlepšuje kvalitu a znižuje náklady na prerábku.
 • Viacnásobná prednastavená stratégia uťahovania vám umožňuje nahradiť mnoho nástrojov jedným pre nižšie investície a náklady cyklu životnosti.
 • Hláste OK/NOK uťahovanie, dátum a čas, moment a uhol na základe presných stratégií uťahovania pre zvýšenie vašej kvality.
 • K dispozícii pre priame nástroje aj nástroje s uhlovou hlavou, od 0,12 Nm do 16 Nm s kompletným sortimentom príslušenstva pre vaše uťahovacie potreby.
 • Plne kompatibilný s radom riešení na kontrolu chýb pre optimalizáciu vášho procesu upevňovania a zaistenie vašej trvalej kvality.
 • Viacnásobná preddefinovaná stratégia uťahovania na nahradenie mnohých nástrojov jedným pre rýchlu návratnosť investícií.
 • Rozsiahle možnosti komunikácie poskytujú možnosti automatizácie na ďalšie skrátenie vašej doby cyklu a zníženie prevádzkových nákladov.

CVIC II-L2

1 varianta

Desoutter CVIC II-L2, pre náš rad prúdom riadených nízkootáčkových nástrojov. Pokročte o stupeň vyššie s elektrickými nástrojmi, optimalizujte vaše uťahovanie, kontrolujte chyby pri vašej montáži, znížte vaše náklady na spotrebu energie. CVIC II L-2 navrhnutý spoločnosťou Desoutter vám ponúka vysokú opakovateľnosť a kontrolu chýb s nízkymi nákladmi cyklu životnosti, čo z neho robí vášho ideálneho partnera na uťahovanie.

Výhody
 • S režimom samoučenia Desoutter vám ponúka veľmi nízke náklady na prípravu výroby a zároveň optimalizuje vaše uťahovanie a znižuje počet chýb.
 • K dispozícii pre priame nástroje aj nástroje s uhlovou hlavou, od 0,12 Nm do 16 Nm s kompletným sortimentom príslušenstva pre vaše uťahovacie potreby.
 • Presne vylaďte váš proces s až 15 fázami pri jednej stratégii uťahovania, čo zlepšuje kvalitu a znižuje náklady na prerábku.
 • Hláste OK/NOK uťahovanie, dátum a čas, moment a uhol na základe presných stratégií uťahovania pre zvýšenie vašej kvality.
 • Plne kompatibilný s radom riešení na kontrolu chýb pre optimalizáciu vášho procesu upevňovania a zaistenie vašej trvalej kvality.
 • Rozsiahle možnosti komunikácie poskytujú možnosti automatizácie na ďalšie skrátenie vašej doby cyklu a zníženie prevádzkových nákladov.