Desoutter

Expert na montážne riešenia

Inovatívne riešenia, inteligentné dáta a odborný servis

Pomáhame zákazníkom optimalizovať výrobné procesy a dodávame inovatívne montážne riešenia pre odvetvia, ako sú zdravotnícke pomôcky, elektronika a spotrebiče, elektrické vozidlá, energetika a terénne stroje. Naše priemyselné riešenia prispievajú k efektívnosti najzložitejších priemyselných aplikácií.

Pre oblasť montáže produktov ponúkame tieto riešenia:

  • Dokonalá montáž podľa špecifikácií

  • Stratégia nulovej chybovosti umožňujúca dosiahnuť 0 PPM

  • Prísne kontroly kvality s cieľom vyhnúť sa reklamáciám

  • Zvýšenie výkonnosti umožňujúce dosiahnuť ciele v oblasti znižovania nákladov

  • Výrobné dáta v reálnom čase pre neustále zlepšovanie

  • Bezproblémová sledovateľnosť umožňujúca brániť sa proti právnym nárokom

Terénne stroje

Robustné montážne riešenia sú nevyhnutným predpokladom pri výrobe ťažkých mechanizmov. Špecializujeme sa na dodávanie spojovacích materiálov a montážnych systémov navrhnutých na mieru pre priemyselnú výrobu terénnych strojov, ktoré spĺňajú prísne požiadavky týkajúce sa veľkých strojov s vysokým výkonom. Náš komplexný sortiment zahŕňa uťahovacie náradie s vysokým uťahovacím momentom, podporné riešenia na mieru a softvér na riadenie procesov.

Zdravotnícke pomôcky

Ako popredný výrobca v oblasti uťahovacieho a vŕtacieho náradia a riadenia procesov rozumieme tomu, akú dôležitú úlohu zohrávajú spojovacie prvky pri zdravotníckom vybavení. Naše riešenia vrátane závitových vložiek, drôtených závitových vložiek, slepých nitov, samosvorných závitových systémov a špeciálne navrhnutých riešení na uťahovanie zabezpečujú optimálne úžitkové vlastnosti a spoľahlivosť zdravotníckeho nábytku a zdravotníckeho vybavenia.

Energia

Uspokojujeme rozmanité potreby výrobcov a dodávateľov energie na celom svete. Naša ponuka zahŕňa široký sortiment uťahovacieho a momentového náradia. Uvedomujeme si dôležitosť inovácií týchto produktov pre inštaláciu solárnych zariadení a výrobu čistej energie. V spoločnosti Desoutter sa venujeme poskytovaniu špičkových riešení, ktoré podporujú efektívnosť a udržateľnosť v tomto odvetví.

Elektronika a spotrebiče

Náš sortiment riešení v oblasti uťahovania ponúka mimoriadne efektívny spôsob, ako urýchliť výrobu na montážnych linkách a zabezpečiť dokonalú kvalitu utiahnutia a ochranu pred chybami pri všetkých montážnych procesoch.

Elektrické vozidlá

Hoci účinné uťahovacie náradie plní dôležitú úlohu pri výrobe elektrických vozidiel, ako sú elektrické bicykle a motocykle, nemalo by sa zabúdať na význam izolovaného náradia. Bezpečnosť v elektrifikovanej doprave je pre nás prioritou, preto ponúkame sortiment izolovaného náradia špeciálne navrhnutého tak, aby zabránilo úrazu elektrickým prúdom a zabezpečilo spoľahlivú montáž a údržbu elektrických vozidiel.

Odbornosť spoločnosti Desoutter spočíva vo využívaní pokročilých technológií na vytváranie jednoduchých a ľahko použiteľných riešení

Zvýšte svoju flexibilitu, čas bezporuchovosti a produktivitu

CONNECT je priemyselná platforma, centrum inteligentnej prevádzky, ktoré spravuje všetky položky, úkony a informácie súvisiace s prácou na montážnej linke.

Riešenie pre snímanie pohybu

Nexonar sa špecializuje na výrobu a dodávanie riešení na snímanie pohybu na báze infračerveného žiarenia pre rôzne priemyselné odvetvia vrátane automobilového, leteckého a všeobecného výrobného priemyslu. Nexonar uľahčuje realizáciu pokročilých výskumných a vývojových štúdií a takisto zvyšuje úroveň kvality výrobných procesov. Využitím technológie snímania pohybu od spoločnosti Nexonar môžu priemyselné odvetvia dosiahnuť vyššiu kvalitu a efektívnosť svojich postupov, čo vedie k zvýšeniu produktivity a celkovej výkonnosti.

Riadenie procesu

Pivotware poskytuje možnosť výberu požadovaného nastavenia. Úplná nezávislosť: svoje výrobné procesy môžete jednoducho nastaviť podľa variantov produktu. Platformová architektúra: všetky procesy a pracovné výsledky sa ukladajú lokálne a poskytujú globálne. Rozšírenie podľa potreby: škálovateľnosť podľa vašich výrobných potrieb.

Analýza dát

DeMeter otvára pre používateľov nové vzrušujúce vyhliadky, akými sú zlepšenie času cyklu na linke, neustále vylepšenia procesov a porozumenie trendom vo výrobe s cieľom zvýšiť dlhodobú efektívnosť.

Systém podávania skrutiek

Systém RAPID je možné jednoducho integrovať do montážnej linky: pomôže vám zefektívniť prevádzku, zabezpečiť presné dodávanie skrutiek a zvýšiť produktivitu.

Dôverujú nám

Partneri už niekoľko desaťročí