Desoutter

Rychlá montáž, efektivní zlepšování, bezpečné dodání

Pojďte se spolu s námi podívat, jaký vliv mají řešení Desoutter v automobilovém průmyslu

Know-how v oblasti montážních stanic pro všechny vaše aplikace

Společnost Desoutter je již přes 100 let světově uznávaným odborníkem na inovativní utahovací řešení. Ve světě automobilového průmyslu pomáháme dosahovat vynikající kvality a podporujeme implementaci konceptu chytrého závodu.

Desoutter nabízí širokou škálu odborných znalostí a dovede vás provést riziky a výzvami automobilového průmyslu

 • Dokonalá montáž podle specifikací

 • Strategie nulové chybovosti s cílem 0 PPM

 • Pevné kvalitativní mantinely s cílem zamezit stahování výrobků z trhu

 • Maximální doba provozuschopnosti s cílem splnit požadavky JIT/JIS

 • Zvýšení výkonnosti pro dosažení cílů v oblasti snižování nákladů

 • BI výroby v reálném čase pro neustálé zlepšování

 • Bezproblémová sledovatelnost umožňující obranu proti právním nárokům

 • Shromažďování a analýza velkého množství dat pomocí umělé inteligence

 • Integrovaná automatizační řešení, v rámci kterých zákazníci mohou spravovat svá vlastní řešení

 • Udržitelné a bezpečné pracovní prostředí

Montáž v automobilovém průmyslu

Automobilový průmysl zaznamenává rostoucí poptávku po řízení procesů s cílem dále zlepšovat kvalitu výrobních procesů a zároveň snižovat provozní náklady.

Automobilový průmysl jako hnací síla v oblasti inovací již zavádí změny v oblasti automatizace, výměny dat a výrobních technologií s příznivými výsledky.

Monitorují a analyzují se šroubovací operace, které jsou kritické z hlediska bezpečnosti, a získaná data se využívají k optimalizaci procesů. Procesní data pak zaznamenávají snímače a v reálném čase je přenášejí do databází vyšší úrovně.

Jakým rizikům a výzvám denně čelí automobilky?

 • Riziko ztráty objemu výroby v důsledku zastavení linky

  Nedotažené spoje, noví, nedostatečně zaškolení operátoři způsobující špatná utažení, nesprávné komponenty na nesprávném místě a mnoho dalších věcí... To všechno by se dalo minimalizovat správným řízením nářadí a dat. Uvedené „drobnosti“ způsobují krátké odstávky, které často stojí více než 1 000 USD za minutu. Eliminace krátkých prostojů tedy zvýší hodnotu i objem vaší výroby.

 • Náklady na vyvážení

  S rostoucím množstvím rozmanitých platforem a modelů vyráběných na stejné lince se den ode dne zvyšuje potřeba mobility a flexibility umožňující snadné přizpůsobení vašich stanic. Vzhledem k menšímu množství hardwaru na lince a mobilnímu softwaru se můžete zaměřit na procesy, které vedou ke zvýšení výkonu.

 • Bezpečnost operátorů a ergonomická řešení

  Integrace robotů a kobotů spolupracujících s operátory umožňuje zrychlit výrobu. Vysoká kvalita výroby si žádá vysokou míru kompetencí v krátkém čase. Díky naváděcím systémům pro operátory a vysoké integraci mezi operátorem a jeho robotickým protějškem dokážete zajistit bezpečné a flexibilní pracovní prostředí s co nejvyšším výkonem.

Pokud jste před tyto výzvy a rizika postaveni, obraťte se na nás a zjistěte, jak by bylo možné tuto situaci optimalizovat pomocí osvědčených inovativních řešení od společnosti Desoutter!

Desoutter se specializuje na využití pokročilých technologií k vytváření jednoduchých a snadno použitelných řešení.

CONNECT

Zvyšte svoji flexibilitu, provozuschopnost a produktivitu

CONNECT je průmyslový Smart Hub, který spravuje všechny položky, akce a informace související s činnostmi na vaší montážní lince.

Řešení pro snímání pohybu (motion capture)

Specializuje se na výrobu a dodávky řešení pro snímání pohybu na bázi infračervené technologie pro různá průmyslová odvětví, včetně automobilového a leteckého průmyslu a průmyslu obecně. nexonar usnadňuje pokročilé studie v rámci výzkumu a vývoje a zároveň zvyšuje úroveň kvality výrobních procesů. Technologie snímání pohybu nexonar může v různých odvětvích vést ke zvýšení kvality a efektivity provozu, a tím ke zvýšení produktivity a celkové výkonnosti.

Řízení procesů

Se softwarem Pivotware si můžete sami vybrat příslušnou konfiguraci. Úplná nezávislost: sami si můžete snadno nastavit vlastní výrobní procesy podle variant výrobků. Ostrovní architektura: všechny procesy a výsledky práce jsou ukládány lokálně a poskytovány globálně. Rozšíření na základě poptávky: možnost škálování podle výrobních potřeb.

DEMETER

Analýza dat

DeMeter otevírá uživatelům nové fascinující perspektivy, jako je zlepšování doby cyklu na lince, soustavné zlepšování procesů a pochopení výrobních trendů s cílem dlouhodobého zvyšování efektivity.

Systém podávání šroubů

Systém RAPID se hladce integruje do vaší montážní linky, tím se zefektivní provoz, zajistí se přesné podávání šroubů a zvýší se produktivita.

Objevte sortiment našeho špičkového utahovacího nářadí pro automobilový průmysl

Dodavatelé Tier

Dodavatelské řetězce automobilového průmyslu Tier nejsou nic pro slabé povahy. Sankce za zastavení linky se mohou šplhat do tisíců dolarů za minutu, neplnění závazků JIT/JIS může vést k vypovězení smlouvy o dodávkách a stahování produktů může ohrozit celou společnost. A to se může stát i kvůli takové maličkosti, jako je jeden neosazený šroub.

Nástup elektromobility staví dodavatele Tier před nové výzvy, protože do arény vstupují noví konkurenti. Nástup výroby BEV navíc na výrobce OEM vyvíjí další tlak, který se pak přenáší i na celou dodavatelskou základnu.

Dodavatelé Tier jsou víc než kdy jindy v neustále se měnícím prostředí automobilového průmyslu nuceni usilovat o vynikající kvalitu. Průmysl 4.0, jehož hybnou silou je internet věcí, slibuje dodavatelům automobilových komponent významné efekty při nízkých nákladech. Postupující digitalizace průmyslu nabízí celému odvětví efektivní sadu nástrojů, která umožňuje mnohem lépe reagovat na rostoucí tržní tlaky.

Co přináší Desoutter dodavatelům Tier

 • Snížení prostojů

 • Zlepšení produktivity díky automatizaci, optimalizaci zdrojů a snížení nákladů na údržbu

 • Bezvadná kvalita je bez jakýchkoli pochyb naprostou nutností

Důvěřují nám

Řídicí jednotky CVIR a CVI3 společnosti Desoutter mají zabudovaná opatření pro prevenci chyb, jako je detekce opakovaného dotažení a detekce dosednutí hlavy šroubu. To usnadňuje eliminaci lidských chyb při montáži a zlepšuje kvalitu utahování.

Confidential Name

Procesní inženýr v CATL

Špičkové nářadí rutinně používané v tomto odvětví

ECS - Proudem řízený přímý šroubovák

Bez ohledu na to, zda se zaměřujete na snížení provozních nákladů, nebo zvýšení produktivity, Vám proudem řízený šroubovák ECS nabízí přesnost, odolnost a plnou kontrolu. Je vybaven úhlovým senzorem a vysokorychlostním bezkartáčovým motorem, je výjimečně odolný, kvalitní a přesný. Jde zkrátka o ideální řešení pro veškeré montážní práce.

ERS - Elektrický snímačový šroubovák

Bez ohledu na to, zda se zaměřujete na snížení provozních nákladů, nebo zvýšení produktivity, Vám snímačový šroubovák ERS nabízí přesnost, odolnost a plnou kontrolu. Je vybaven úhlovým senzorem a vysokorychlostním bezkartáčovým motorem, je výjimečně odolný, kvalitní a přesný. Jde zkrátka o ideální řešení pro veškeré montážní práce.

Průmyslový inteligentní hub CONNECT

Průmyslový inteligentní hub CONNECT společnosti Desoutter představuje revoluční platformu pro správu až 20 nářadí. Platforma CONNECT nabízí nejvyšší úroveň flexibility na trhu s možností komplexní prevence chyb a sledovatelností. Umožňuje kompletní správu vašich prostředků pro utahování.

MULTI - Modulární multivřetenové řešení

EAD - Elektrický snímačový šroubovák s úhlovou hlavou

Velmi přesný snímačový šroubovák s úhlovou hlavou pro nejkritičtější aplikace.

EABS - Akumulátorový snímačový šroubovák

Nejmenší akumulátorový šroubovák s úhlovou hlavou, bezdrátovou komunikací a vysokou přesností pro nejkritičtější aplikace.

Důvěřují nám

Partneři již po desetiletí